Wyniki inwestowania w wino

Rynek wina i uzy­ski­wa­ne na nim stopy zwro­tu ob­ra­zo­wa­ne są za­zwy­czaj przez in­dek­sy ob­li­cza­ne przez giełdę Liv-ex: indeks Li­vex-100 lub Liv-ex In­ve­sta­bles.

Poniżej wykres przedstawiający zmiany wartości indeksu Liv-ex Investables w okresie ostatnich 10 lat (lipiec 2005 – lipiec 2014). Całkowity wzrost wyniósł w tym okresie 156%, co przekłada się na średnioroczną stopę zwrotu równą 9,8%.

Według badań wykonanych przez zarządzających funduszu Wine Asset Managers, wino okazuje się być jedyną kategorią aktywów, która od roku 1987 do 2011 zawsze dawała dodatni wynik inwestycji na okres 5 lat. Tabela poniżej podaje szczegółowe wartości osiągniętych stóp zwrotu:

Średnia roczna stopa zwrotu z okresu 5 lat
Okres inwestycji FTSE 100 DJ Industrial Hang Seng Złoto Wino
1983-1987 17% 15% 14% 9% 13%
1984-1988 15% 11% 25% 1% 12%
1989 14% 18% 19% 5% 9%
1990 9% 11% 12% 3% 6%
1991 8% 11% 11% -2% 7%
1992 11% 11% 19% -7% 6%
1993 14% 12% 35% -1% 7%
1994 5% 7% 24% -1% 9%
1995 11% 14% 27% 0% 13%
1996 11% 15% 26% 1% 22%
1997 13% 19% 14% -3% 27%
1998 11% 20% -3% -6% 19%
1999 18% 25% 16% -6% 17%
2000 11% 16% 8% -7% 14%
2001 5% 9% -3% -5% 9%
2002 -5% 1% -3% 4% 3%
2003 -5% 3% 5% 8% 6%
2004 -7% -1% -3% 9% 3%
2005 -2% 0% 0% 14% 5%
2006 4% 4% 12% 18% 13%
2007 10% 10% 24% 19% 19%
2008 0% 3% 3% 16% 16%
2009 2% 1% 9% 20% 19%
2010 1% 2% 9% 22% 24%
2011 -2% 0% -2% 20% 11%
FTSE 100 DJ Industrial Hang Seng Złoto Wino
Średnia roczna stopa zwrotu 8% 10% 16% 5% 13%
Okresy z wynikiem dodatnim 81% 90% 76% 57% 100%

Jak widać, jedynie średnia roczna stopa zwrotu z akcji indeksu HangSeng byłaby wyższa od średniorocznej rentowności inwestycji w wina, zobrazowanej indeksem Liv-ex 100.

Ryzyko inwestycji w wino

W ramach analizy wykonanej przez Wine Advisors w maju 2012, obliczone zostały roczne stopy zwrotu dla wszystkich pozycji składowych indeksu Liv-ex Investables w okresie ostatnich 5 lat. Rozkład uzyskanych rocznych stóp zwrotu przedstawia wykres poniżej.

Średnia arytmetyczna rocznych stóp zwrotu wyniosła 13,5%

Podsumowując: długoterminowe inwestycje w topowe wina regularnie przynoszą zyski na poziomie kilkunastu procent rocznie. Jednocześnie wyniki te obarczone są niewielkim ryzykiem: uzyskiwane rezultaty są stabilne, a zmienność rynku niewielka.

Czytaj dalej → cechy rynku wina
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!