Komunikat z dnia 29 stycznia 2013

Sprzedaż wina przez Klientów Wine Advisors

Ważną kwestią dla każdego inwestującego w wino jest możliwość w miarę szybkiego odzyskania kapitału i zamknięcia swojej inwestycji. Podajemy więc szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia w przypadku Klientów naszej firmy.

Według stanu na dzień 24 stycznia 2013, całkowicie zlikwidować swą inwestycję zdecydowała się jedna osoba, a 5 osób skorzystało z możliwości sprzedaży części swojego wina. W przypadku (częściowego lub całkowitego) zamykania inwestycji ZAWSZE uzgadniamy priorytet: czas lub wysokość środków uzyskanych ze sprzedaży wina.

W sytuacji, gdy priorytetem był czas (1 osoba, łącznie 3 skrzynki, 3 zlecenia) środki znalazły się na koncie Klienta po: 2 dniach od złożenia zlecenia 4 dniach od złożenia zlecenia (x 2) W sytuacji, gdy priorytetem była wysokość ceny sprzedaży (5 osób, łącznie 19 skrzynek, 7 zleceń) środki znalazły się na koncie Klienta po: 8 dniach od złożenia zlecenia (1 zlecenie) 12 dniach od złożenia zlecenia (3 zlecenia) 20 dniach od złożenia zlecenia (2 zlecenia) 22 dniach od złożenia zlecenia (1 zlecenie) Nie przewidujemy wystąpienia w przyszłości sytuacji, które przeszkodziłyby nam w realizacji zleceń Klientów w podobny sposób.

Informację powyższą dedykujemy szczególnej uwadze p. Pawła Morozowicza z firmy Wealth Solutions.

M. Piwecki - Prezes Zarządu Wine Advisors Portfele Otwarte