Marcin Piwecki

Prezes Zarządu Wine Advisors,
znawca rynku win inwestycyjnych.

Marcin Piwecki, 16 czerwca 2014

Ekskluzywna oferta inwestycji dla Raiffeisen Bank

W ramach trwającej już ponad rok współpracy z Raiffeisen Bank, Wine Advisors przygotowało specjalną ofertę ZESTAWÓW INWESTYCYJNYCH* o wartości: ok 15 000 zł, ok 30 000 zł oraz ok 50 000 zł.

Skład zestawów:

W skład zestawów dobrane zostały wina o jednoznacznie atrakcyjnych wycenach, które zapewniają bardzo dobry potencjał wzrostu wartości w horyzoncie nadchodzących 2-3 lat. Producentami są wyłącznie winnice z czołówki światowej, objęte klasyfikacją i ścisłym nadzorem jakości. Szczególną uwagę zwrócić warto na wino Chateau Haut Brion 2012, oferowane na zasadach En Primeur – zakupu wina, które wciąż jeszcze dojrzewa w beczkach, w piwnicach producenta. Chateau Haut Brion to jedna z winnic klasyfikowanych w najbardziej ekskluzywnej grupie bordoskich producentów, tzw. Premiere Cru.

Koszty związane z inwestycją:

  • Opłata wstępna: 7% wartości zestawu
  • Opłata za magazynowanie i ubezpieczenie: 50 GBP za rok (dla zestawu 2 i 3) oraz 30 GBP za rok dla zestawu nr 1
  • Opłata za zarządzanie: 2,4% wartości zestawu rocznie.

Wszystkie opłaty w ujęciu brutto (zawierają już naliczony podatek VAT). Z inwestycją związane są między innymi poniższe ryzyka:

  • ryzyko rynkowe - wyceny poszczególnych win na rynku kształtowane są przez relację dostępnej podaży i bieżącego popytu. W przypadku win inwestycyjnych podaż jest ściśle limitowana i malejąca w czasie (cześć wina inwestycyjnego podlega spożyciu). W konsekwencji zmian popytu - wyceny poszczególnych win mogą się wahać.
  • ryzyko płynności - związane z wydłużonym okresem niezbędnym do sprzedaży produktu - płynność na rynku win jest istotnie mniejsza niż na rynkach akcji czy rynkach walutowych.
  • ryzyko niepewnej oceny win En Primeur - ryzyko związane z możliwością zmiany przez ekspertów ocen dotyczących wina kupowanych na zasadach En Primeur. Wstępne oceny ekspertów, gdy dostępne do degustacji jest jedynie wino dojrzewające jeszcze w beczkach, mogą zostać skorygowane w chwili gdy degustowane będzie wino już zabutelkowane, dojrzałe.